Το λεμφικό μασάζ είναι μια χειροθεραπευτική τεχνική με την όποια επιτυγχάνεται η κινητοποίηση και παροχέτευση των υγρών του σώματος παράλληλα προς το φλεβικό σύστημα. Έτσι προωθείται η αποβολή των παραπροϊόντων του μεταβολισμού-τοξίνες- και δρα αποιδηματικά.

Στην πράξη , καταπολεμώντας το πρήξιμο στα άνω και κάτω άκρα-χέρια και πόδια- αλλά και στο υπόλοιπο σώμα- όπως και στο …

Πολυμηχάνημα με τροχαλίες και βάρη για εκτέλεση πληθώρας μονοαρθρικών και πολυαρθρικών ασκήσεων για όλο το σώμα με σκοπό την αύξηση της μυϊκής ισχύος. Αφόρα τόσο ασθενείς με μυϊκή αδυναμία όσο και αθλητές για μετεγχειρητική επαναφορά μετά από τραυματισμούς ή κακώσεις.
χρήση ελεύθερων βαρών – μπάρα, αλτήρες , ορθοστάτες , για μέγιστη ενδυνάμωση αθλητών.
πολύζυγο-μονόζυγο για εκτέλεση προγραμμάτων …

H αναπνευστική φυσικοθεραπεία αφορά ειδικές τεχνικές και χειρισμούς-ασκήσεις που εφαρμόζονται από τον θεραπευτή σε συνεργασία με τον ασθενή και σκοπό έχουν:

τον βρογχικό καθαρισμό των πνευμόνων
τον επαρκή αερισμό τους
την αύξηση και βελτίωση της αντοχής αυτών με ελαττωμένη αναπνευστική ικανότητα

Εφαρμόζεται σε παθήσεις όπως χρόνιο βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα , κυστική άνωση, βρογχιεκτασία, χρόνια αποφρακτική …

Σε ατομικό χώρο του εργαστηριού υπάρχει το δινόλουτρο για παθήσεις όπως :

οιδήματα εξαιτίας : αθλητικών κακώσεων , λεμφικής- φλεβικής ανεπαρκείας , οξειών & χρόνιων φλεγμονών , αρθροπαθειών , ρευματισμών
απώλεια ελαστικότητας μυών και βράχυνσης αυτών μετά από τραυματισμούς ή χρονιές παθήσεις.