Πεδίο Θεραπειών

Manual therapy – Maitland concept

Το manual therapy είναι ένας ειδικευμένος τομέας της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών , βασισμένος στον κλινικό συλλογισμό , χρησιμοποιώντας ειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και ασκήσεις. Επίσης περιλαμβάνει και κατευθύνεται από τα διαθέσιμα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα και το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε ασθενούς. Έτσι έχουμε την αξιολόγηση , την εκτίμηση και τη θεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών του ανθρώπινου σώματος.