Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη νευροεξελικτική αγωγή παίδων, εμπειρία και άριστα δομημένος χώρος όπου εφαρμόζεται, ατομικά ραντεβού και θεραπεία αποκλειστικά από τον ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, εξασφαλίζουν τα καλύτερα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Εγκεφαλική παράλυση
Η φυσικοθεραπεία έχει καθοριστικό ρόλο σε νεογνά- βρέφη-παιδιά με εγκεφαλική παράλυση λόγω προωρότητας, δυστοκίας, άλλων συνδρόμων και διαταραχών. Από τις παραπάνω βλάβες διαταράσσεται η ομαλή φυσιολογική κινητική-αισθητηριακή-νοητική ανάπτυξη με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ή και την εγκατάσταση ανωμάλων κινητικών προτύπων. Η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μονό από εξειδικευμένο θεραπευτή και με προσεκτικό σχεδιασμό …

Πλήρης εξοπλισμός ώστε να διευκολύνεται τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής στην άψογη εκτέλεση κινησιολογικών προγραμμάτων αποκατάστασης.

Ηλεκτρικό κρεβάτι κινησιοθεραπείας Bobath. Διευκολύνει τους χειρισμούς σε ημιπληγικά , παραπληγικά , τετραπληγικά ενήλικα άτομα καθώς και παιδιά. Συνδυάζεται με αλλά μέσα για πρωτοποριακά και εξελιγμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Αυτόνομος χώρος με στρώματα γυμναστικής κατάλληλα διαμορφωμένος για την επιτέλεση μεθόδων …

Tο ερειστικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος ( σκελετικό και μυϊκό) υπόκειται καθημερινά σε δοκιμασίες , καταπονήσεις , υπερφορτίσεις , τριβές , απώλειες αρθρικών δομικών στοιχείων, ανάλογα με την δραστηριότητα του καθενός , τους περιβαλλοντικούς παράγοντες , την κληρονομικότητα, κτλ. Oι φθορές αυτές εμφανίζονται με διάφορες μορφές όπως οξείες ή χρόνιες φλεγμονές , απώλεια αρθρικών υγρών …