Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της ιατρικής τόσο στην γνώση και την εμπειρία  συνεπικουρούμενη με την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια το προσδόκιμο ζωής στα πρόωρα νεογνά αλλά  να επιβιώνουν και τα τελειόμηνα που όμως είτε είχαν επιπλοκές στη διάρκεια της κύησης είτε «ταλαιπωρήθηκαν» κατά τον τοκετό. Η συνέπεια των παραπάνω είναι η παρουσία ήπιων ή έντονων διαταραχών της αισθητικοκινητικής ανάπτυξής τους με παροδικές αλλά και μόνιμες παρεκκλίσεις από  τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα.

Read more Φυσιολογική και παθολογική κινητική ανάπτυξη βρεφών- πληροφορίες για τους γονείς

Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη νευροεξελικτική αγωγή παίδων, εμπειρία και άριστα δομημένος χώρος όπου εφαρμόζεται, ατομικά ραντεβού και θεραπεία αποκλειστικά από τον ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, εξασφαλίζουν τα καλύτερα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Εγκεφαλική παράλυση
Η φυσικοθεραπεία έχει καθοριστικό ρόλο σε νεογνά- βρέφη-παιδιά με εγκεφαλική παράλυση λόγω προωρότητας, δυστοκίας, άλλων συνδρόμων και διαταραχών. Από τις παραπάνω βλάβες διαταράσσεται η ομαλή φυσιολογική κινητική-αισθητηριακή-νοητική ανάπτυξη με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ή και την εγκατάσταση ανωμάλων κινητικών προτύπων. Η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μονό από εξειδικευμένο θεραπευτή και με προσεκτικό σχεδιασμό …

Πλήρης εξοπλισμός ώστε να διευκολύνεται τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής στην άψογη εκτέλεση κινησιολογικών προγραμμάτων αποκατάστασης.

Ηλεκτρικό κρεβάτι κινησιοθεραπείας Bobath. Διευκολύνει τους χειρισμούς σε ημιπληγικά , παραπληγικά , τετραπληγικά ενήλικα άτομα καθώς και παιδιά. Συνδυάζεται με αλλά μέσα για πρωτοποριακά και εξελιγμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

Αυτόνομος χώρος με στρώματα γυμναστικής κατάλληλα διαμορφωμένος για την επιτέλεση μεθόδων …