Τομείς Εργαστηρίου

Παιδικό τμήμα νευροεξελικτικής αγωγής

Posted on

Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη νευροεξελικτική αγωγή παίδων, εμπειρία και άριστα δομημένος χώρος όπου εφαρμόζεται, ατομικά ραντεβού και θεραπεία αποκλειστικά από τον ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, εξασφαλίζουν τα καλύτερα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Τομείς Εργαστηρίου

Κινησιοθεραπεία

Posted on

Πλήρης εξοπλισμός ώστε να διευκολύνεται τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής στην άψογη εκτέλεση κινησιολογικών προγραμμάτων αποκατάστασης. Ηλεκτρικό κρεβάτι κινησιοθεραπείας Bobath. Διευκολύνει τους χειρισμούς σε ημιπληγικά , παραπληγικά , τετραπληγικά ενήλικα άτομα καθώς και παιδιά. Συνδυάζεται με αλλά μέσα για πρωτοποριακά και εξελιγμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης. Αυτόνομος χώρος με στρώματα γυμναστικής κατάλληλα διαμορφωμένος για την […]

Τομείς Εργαστηρίου

Hλεκτρο-μηχανοθεραπεία

Posted on

Tο εργαστήριο διαθέτει όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες συσκευές που απαιτούνται για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος παθήσεων που αφορούν τη φυσικοθεραπεία. ηλεκτροθεραπεία όλων των μορφών ρευμάτων- γαλβανικό, διαδυναμικά , tens , διασταυρούμενα , φαραδικά ,με συνδυαστικά προγράμματα αναλγησίας , αναχαίτισης οξειών και χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων , ηλεκτρογυμναστικής σε παρετικούς μύες, βελτίωσης του κυκλοφορικού συστήματος […]

Τομείς Εργαστηρίου

Hλεκτρικός διάδρομος επανεκπαίδευσης βάδισης και ισορροπίας – δυνατότητα ελαχιστοποιημένης κίνησης

Posted on

Aξιολόγηση και αποκατάσταση ιδιοδεκτικότητας , επαναφορά προς το φυσιολογικό του πρότυπου βάδισης και επανέλεγχου της ισορροπίας μετά από εγκεφαλικά επεισόδια , τροχαία ατυχήματα , κακώσεις περιφερικών νεύρων κάτω άκρων , παρέσεις περόνιαζαν νεύρων , καθώς επίσης σε σκλήρυνση κατά πλακάς , πολυνευροπαθειες- σύνδρομα (Guillain bare) και άλλες νευρολογικές διαταραχές.

Τομείς Εργαστηρίου

Eνδυνάμωση

Posted on

Πολυμηχάνημα με τροχαλίες και βάρη για εκτέλεση πληθώρας μονοαρθρικών και πολυαρθρικών ασκήσεων για όλο το σώμα με σκοπό την αύξηση της μυϊκής ισχύος. Αφόρα τόσο ασθενείς με μυϊκή αδυναμία όσο και αθλητές για μετεγχειρητική επαναφορά μετά από τραυματισμούς ή κακώσεις. χρήση ελεύθερων βαρών – μπάρα, αλτήρες , ορθοστάτες , για μέγιστη ενδυνάμωση αθλητών. πολύζυγο-μονόζυγο για […]

Τομείς Εργαστηρίου

Υδροθεραπεία

Posted on

Σε ατομικό χώρο του εργαστηριού υπάρχει το δινόλουτρο για παθήσεις όπως : οιδήματα εξαιτίας : αθλητικών κακώσεων , λεμφικής- φλεβικής ανεπαρκείας , οξειών & χρόνιων φλεγμονών , αρθροπαθειών , ρευματισμών απώλεια ελαστικότητας μυών και βράχυνσης αυτών μετά από τραυματισμούς ή χρονιές παθήσεις.

Τομείς Εργαστηρίου

Πρεσσοθεραπεία

Posted on

Σύγχρονη συσκευή διαβαθμισμένης συμπίεσης άνω και κάτω ακρών. Σε συνδυασμό με το ειδικό πρόγραμμα ηλεκτροθεραπείας και τους χειρισμούς του θεραπευτή ολοκληρώνει τη λεμφική παροχέτευση( μασάζ) ή «lemphatic drainage».