Πεδίο Θεραπειών

Νευρολογικές παθήσεις

Βλάβες που συμβαίνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα ( εγκέφαλος- νωτιαίος μυελός), είτε στο περιφερικό ( αισθητικό- κινητικό) έχουν ως συνέπεια την καταστροφή και εκφύλιση των δομών τους. Αυτές μπορεί να είναι μόνιμες, μερικώς αναστρέψιμες ή εκφυλιστικές. προκαλούν ανάλογα αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες , παθολογικά πρότυπα κίνησης , περιορισμό της αυτονομίας του ατόμου-ασθενή. Με τα κατάλληλα προγράμματα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης επιτυγχάνεται αναχαίτιση ή καθυστέρηση της παραπάνω παθολογίας, βελτίωση της κλινικής εικόνας που οδηγούν σε ποιοτικότερο βιοτικό επίπεδο , λειτουργική κίνηση , καλύτερη ψυχολογία και άρτια κοινωνική ζωή. Μερικές από αυτές – συγγενείς, επίκτητες, αυτοάνοσες – είναι οι παρακάτω:

 • εγκεφαλικό επεισόδιο ( ημιπληγίες- παραπληγίες- τετραπληγίες )
 • εγκεφαλίτιδα
 • εγκεφαλική παράλυση
 • ιππουριδική συνδρομή
 • νόσος του πάρκινσον
 • πολιομυελίτιδα
 • πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας
 • σύνδρομο Ret
 • νόσος του Huntington
 • μεταπολιεμυελιτιδικό σύνδρομο
 • πολυομυοσίτιδα
 • μυοπάθεια
 • μυϊκή δυστροφία όπως Duchene/ Becker
 • μυοτονία
 • πάρεση – παράλυση περιφερικών νεύρων
 • πολυνευροπάθειες
 • πάθηση Charcot-Marie-Tooth
 • αταξία Friedreich