Τομείς Εργαστηρίου

Κινησιοθεραπεία

Πλήρης εξοπλισμός ώστε να διευκολύνεται τόσο ο ασθενής όσο και ο θεραπευτής στην άψογη εκτέλεση κινησιολογικών προγραμμάτων αποκατάστασης.

  • Ηλεκτρικό κρεβάτι κινησιοθεραπείας Bobath. Διευκολύνει τους χειρισμούς σε ημιπληγικά , παραπληγικά , τετραπληγικά ενήλικα άτομα καθώς και παιδιά. Συνδυάζεται με αλλά μέσα για πρωτοποριακά και εξελιγμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης.

  • Αυτόνομος χώρος με στρώματα γυμναστικής κατάλληλα διαμορφωμένος για την επιτέλεση μεθόδων βελτίωσης κιναισθησίας , ιδιοδεκτικότητας , ελαστικότητας , ισορροπίας.

  • Ηλεκτρικό κρεβάτι manual therapy, όπου εφαρμόζονται ειδικοί χειρισμοί για την αξιολόγηση και αποκατάσταση δυσλειτουργιών της σπονδυλικής στήλης και των άκρων και γενικά του νευρομυοσκελετικού συστήματος.