Τομείς Εργαστηρίου

Hλεκτρικός διάδρομος επανεκπαίδευσης βάδισης και ισορροπίας – δυνατότητα ελαχιστοποιημένης κίνησης

Aξιολόγηση και αποκατάσταση ιδιοδεκτικότητας , επαναφορά προς το φυσιολογικό του πρότυπου βάδισης και επανέλεγχου της ισορροπίας μετά από εγκεφαλικά επεισόδια , τροχαία ατυχήματα , κακώσεις περιφερικών νεύρων κάτω άκρων , παρέσεις περόνιαζαν νεύρων , καθώς επίσης σε σκλήρυνση κατά πλακάς , πολυνευροπαθειες- σύνδρομα (Guillain bare) και άλλες νευρολογικές διαταραχές.