Τομείς Εργαστηρίου

Eνδυνάμωση

  • Πολυμηχάνημα με τροχαλίες και βάρη για εκτέλεση πληθώρας μονοαρθρικών και πολυαρθρικών ασκήσεων για όλο το σώμα με σκοπό την αύξηση της μυϊκής ισχύος. Αφόρα τόσο ασθενείς με μυϊκή αδυναμία όσο και αθλητές για μετεγχειρητική επαναφορά μετά από τραυματισμούς ή κακώσεις.
  • χρήση ελεύθερων βαρών – μπάρα, αλτήρες , ορθοστάτες , για μέγιστη ενδυνάμωση αθλητών.
  • πολύζυγο-μονόζυγο για εκτέλεση προγραμμάτων ειδικών ασκήσεων.
  • στατικό – εργομετρικό ποδήλατο.