Πεδίο Θεραπειών

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

H αναπνευστική φυσικοθεραπεία αφορά ειδικές τεχνικές και χειρισμούς-ασκήσεις που εφαρμόζονται από τον θεραπευτή σε συνεργασία με τον ασθενή και σκοπό έχουν:

  • τον βρογχικό καθαρισμό των πνευμόνων
  • τον επαρκή αερισμό τους
  • την αύξηση και βελτίωση της αντοχής αυτών με ελαττωμένη αναπνευστική ικανότητα

Εφαρμόζεται σε παθήσεις όπως χρόνιο βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα , κυστική άνωση, βρογχιεκτασία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια , σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή και στόχο την υποχώρηση και ανακούφιση των συμπτωμάτων.