Η Φιλοσοφία τόσο του χώρου όσο και η δική μου είναι να κατανοήσω τον ασθενή  όχι ως πελάτη αλλά ως συνάνθρωπο μου.”