Φιλοσοφία

Ξεκινώντας τη δημιουργία του εργαστηριού είχα σημαντικά εφόδια τα όποια χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τη φιλοσοφία τόσο του χώρου όσο και το πως αντιλαμβάνομαι τη σχέση με τους ασθενείς μου.

  • τις αρχές και την ηθική που με διέπουν κατανοώντας τον ασθενή  όχι ως πελάτη  αλλά ως συνάνθρωπο μου που πρέπει να βοηθήσω όσο το δυνατόν.
  • τις σπουδές μου σε μια απαιτητική σχολή , αυτή του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης.
  • τις εξειδικεύσεις μου στο manual therapy –Maitland και στη μέθοδο νευροεξελικτικής αγωγής παίδων Bobath.
  • την εμπειρία 20 ετών αντιμετωπίζοντας όλο το φάσμα των παθήσεων που αφορούν τη φυσικοθεραπεία.
  • την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των πεπραγμένων και εξελίξεων που αφορούν τη φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση.

Έτσι λοιπόν η κάθε συνέδρια πραγματοποιείται:

  • σε διαμερισματοποιημένο χώρο για κάθε ασθενή
  • με ατομικά ραντεβού
  • στην απαιτουμένη χρονική διάρκεια
  • με τη συνεχή παρουσία και παρέμβασή μου

Η παρέμβαση αφόρα όχι μονό στην χρήση μηχανημάτων αλλά και στην εφαρμογή ειδικών τεχνικών κινητοποίησης ή ερεθισμάτων ώστε να επιτευχτεί μείωση του πόνου , απόκτησης του χαμένου εύρους κίνησης αλλά και την απόκτηση φυσιολογικών κινητικών προτύπων.