Σε ατομικό χώρο του εργαστηριού υπάρχει το δινόλουτρο για παθήσεις όπως :

  • οιδήματα εξαιτίας : αθλητικών κακώσεων , λεμφικής- φλεβικής ανεπαρκείας , οξειών & χρόνιων φλεγμονών , αρθροπαθειών , ρευματισμών
  • απώλεια ελαστικότητας μυών και βράχυνσης αυτών μετά από τραυματισμούς ή χρονιές παθήσεις.