Έναρξη συνεργασίας του εργαστηρίου με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή υψηλών υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους της.